wax ka baro qayb ka mid ah taarrikhda faca wayn ee Jazziiradda Suldanadda Soqatara ee ku taal bad waynta Soomaaliyeed laakiin laga xukumo dalka Yeman taas oo dad badan oo Soomaaliyeed aaminsan yihiin in boqortooyada Ingriisku siisay dalka Yeman iyo Siday arrinta wax uga jiri karaan sheegashada Soomaalida

[Flag of the Banu Afrar dynasty of Mahra (South Yemen)]

[Mahri Sultanate of Qishn and Suqutrai state flag (Yemen)]

16 Oct 1967

1506 – 1512 > Socotra Island occupied by Portugal (Socotorá).

1549 > Mahri Sultanate of Qishn and Suqutra (Quisn and Socotra).

1866 > Qishn a British protectorate.

23 Apr 1886> Socotra and dependencies a British protectorate.

16 Oct 1967> Sultanate abolished.

Sultans (title Sultan al-Dawla al-Mahriyya [Sultan Qishn wa Suqutra])

c.1750 – 1780> `Afrar al-Mahri

c.1780 – 1800 > Taw`ari ibn `Afrar al-Mahri

c.1800 – 1820> Sa`d ibn Taw`ari Ibn `Afrar al-Mahri

c.1834 > Sultan ibn `Amr (on Suqutra)

c.1834> Ahmad ibn Sultan (at Qishn)

1835 – 1845> `Amr ibn Sa`d ibn Taw`ari Afrar
al-Mahri

1845 – 18..> Taw`ari ibn `Ali Afrar al-Mahri

18.. – 18..> Ahmad ibn Sa`d Afrar al-Mahri

18.. – 18..> `Abd Allah ibn Sa`d Afrar al-Mahri

18.. – 18..> `Abd Allah ibn Salim Afrar al-Mahri

1875? – 1907> `Ali ibn `Abd Allah Afrar al-Mahri

1907 – 1928?> `Abd Allah ibn `Isa Afrar al-Mahri

1946? – Feb 1952 > Ahmad ibn `Abd Allah Afrar al-Mahri

Feb 1952 – 1966> `Isa ibn `Ali ibn Salim Afrar al-Mahri

1966 – 16 Oct 1967> `Abd Allah ibn Ashur Afrar al-Mahri

Socotra
1506 – 1512> Socotra Island occupied by Portugal (Socotorá).

Source:
Portuguese Governors

1506 – 1509? António de Noronha

1509 – 1512 Pero Ferreira Fogaça

Bilal-Hadi@hotmail.com